SPRÁVA ONLINE


AKCE:
PŘÍSTUP NA
PRVNÍ ROK
ZDARMA


Více informací ZDE
--------------------------------
JIRMA,spol.s r.o.

Karlovo náměstí 90
280 02  Kolín I

IČ: 47534486

321 722 115
321 722 781

602 415 207

jirma@jirma.cz
--------------------------------
Facebook
--------------------------------Zvětšit mapu

Obchodní rejstřík

Vyhledávání

Živnostenský rejstřík

Vyhledávání

Sbírky zákonů

Vyhledávání 

Rychlé povolení stavby

Využitím služeb Autorizovaného inspektora ušetříte.

Zde naleznete bližší informace.

Investorům šetří investiční prostředky.

Zkrácením procesu povolení a kolaudace stavby dojde ke snížení časové náročnosti jak přípravy tak i uvedení do provozu investic. Jedná se o měsíce, někdy však i o delší období.Využitím služby autorizovaného inspektora se šetří investiční prostředky. Z hlediska času úspora způsobí rychlejší návrat investovaných prostředků, rychlejší uvedení výrobku či služeb na trh a tím i rychlejší ovládnutí trhu než konkurence.Při dobré spolupráci s projektantem je možné vydat certifikát ihned po dokončení projektové dokumentace.

Základní nabídka

 

Spolupráce v projektové fázi

V průběhu zpracování projektu je možná spolupráce s AI a to v tom, že v průběhu zpracování a před dokončením projektu AI zkontroluje projektovou dokumentaci. Dále zkontroluje stanoviska dotčených orgánů.

Vydání certifikátu pro stavbu

Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady a že navrhovaná stavba může být provedena.

Kontrolní prohlídky na stavbě

Autorizovaný inspektor dohlíží na provádění stavby a účastní se kontrolních prohlídek.

Změny stavby před dokončením 

Provádí odsouhlasení změny stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku a v ověřené projektové dokumentaci.

Vydání certifikátu ke kolaudaci 

Autorizovaný inspektor se může též uplatnit při vydání kolaudačního souhlasu. Může provést závěrečnou kontrolní prohlídku, kterou by jinak musel provést stavební úřad.

Spolupráce se stavebním úřadem

Další práce autorizovaného inspektora a součinnost se stavebním úřadem.Projednání námitek třetích osob.Pokud není rozpor mezi třetí osobou odstraněn, tak toto řeší příslušný stavební úřad.

Pokud námitky jsou zamítnuty, lze vydat certifikát.

 

  © JIRMA,spol.s r.o. Datum poslední aktualizace: 30. 04. 2019