Měření spotřeb

Přihlášení
do SPRÁVY ONLINE:
Uživatelské jméno: Heslo:
Správa nemovitostí, realitní činnost, Jirma

Dodávka a montáž bytových vodoměrů a RTN

Energie pod kontrolou - odečty a rozúčtování

Provádíme dodávku a montáž bytových vodoměrů (SV, TV) a poměrových měřičů tepla (RTN) včetně jejich následných odečtů a rozúčtování.

Jsme registrovaným subjektem u Českého metrologického institutu podle § 19 zákona o metrologii.

Neváhejte nás kontaktovat s požadavkem cenové nabídky pro Váš bytový dům.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

A.
informace o energetických konzultačních a informačních střediscích

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) poskytují veřejnosti bezplatné energetické poradenství. Jejich seznam a kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

B.
odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti

C.
informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů

Příjemce služeb a poskytovatel služeb, kteří jsou ve sporu, se po dohodě mohou podle zákona o mediaci obrátit na zapsaného mediátora a v rámci mediace uzavřít mediační dohodu. Tu mohou následně předložit soudu ke schválení.

Jsou-li poskytovatel služeb a příjemce služeb vzájemně ve vztahu podnikatele a spotřebitele, může spotřebitel zahájit mimosoudní řešení sporu podle zákona o ochraně spotřebitele podáním návrhu České obchodní inspekci nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jde-li o majetkový spor, může strana sporu na základě rozhodčí smlouvy (smlouvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky) uzavřené mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb zahájit u rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu rozhodčí řízení a domáhat se vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento postup však nelze využít, pokud jde o spor ze smlouvy mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb, kteří jsou vzájemně ve vztahu spotřebitele a podnikatele, a zároveň byla rozhodčí smlouva (smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka) uzavřena po 30. listopadu 2016.

Jak nás najdete

Kontakty

JIRMA,spol.s r.o.
Karlovo náměstí 90
280 02 Kolín I
tel.: 321 722 115
tel.: 321 722 781
tel.: 602 415 207
email: jirma@jirma.cz

IČO: 47534486

Na mapě

mapa jirma

Na Facebooku