Správa online

Přihlášení
do SPRÁVY ONLINE:
Uživatelské jméno: Heslo:

Přihlášení do SPRÁVY ONLINE:

Správa nemovitostí, realitní činnost, Jirma

Přístupové údaje - VZOROVÝ DŮM

 • majitel nebo zástupce domu:
  jméno: m008167, heslo: 123456789
 • vlastník jednotky:
  jméno: u0086264 nebo u0086267, heslo: 123456789

INFORMACE O NEMOVITOSTI 24 HODIN DENNĚ, V POHODLÍ DOMOVA

Přihlášením do systému získáte:

 • stálý přístup k informacím,
 • přístup k dokumentům správce,
 • přístup k dokumentům majitele objektu.

Co je to
SPRÁVA ONLINE?

Správa nemovitostí, zejména bytů, představuje zpracování velkého množství důležitých dat a tato data jsou často vedena ve společnostech, zabývajících se správou nemovitostí. Pokud tedy potřebujete vědět informace o svém bytě a o společných částech domu, musíte navštívit příslušnou kancelář firmy a tam informace získat.

V naší kanceláři jsme pro klienty každý pracovní den, ale ani tato doba nemusí všem vyhovovat. Proto nabízíme tuto službu, která je přístupná stále – 24 hodin denně. 

SPRÁVA ONLINE představuje pohodlný přístup, který jednotlivým vlastníkům bytů a i představitelům SVJ (BD, atd.) umožní, že se přes internet dostanou ke svým datům, aniž by museli chodit do kanceláře naší firmy a zároveň nám kdykoli poslat autorizovaný požadavek.

Pro uživatele, vlastníka nebo družstevníka je výhoda v tom, že má přehled o vedených platbách na byt, vedených počtech osob v bytě a o stavu měřidel. Touto informací si kontroluje údaje pro vyúčtování služeb. Další důležitou informací je stav domu, kde si může zkontrolovat stav revizí, zda v domě jsou řádně prováděny a zda i ostatní uživatelé, vlastníci nebo družstevníci provádí řádně předepsané revize. Určitě uznáte, že se vám lépe bydlí v domě, kde je vše v pořádku a nejsou zanedbané žádné revize ani ze strany souseda. Zejména revize plynu, kdy zanedbáním revize v bytě může dojít k rozsáhlým škodám i u těch, kteří se řádně o svůj byt starají. Proto mají přístup k těmto dokladům a mohou zjednat nápravu. Další výhoda je v tom, že jako jeden z vlastníků uvidíte i to co se platí z účtu domu. Nemusíte chodit za zástupcem domu ani do kanceláře. Můžete si vybrat období, službu a vše se Vám ihned zobrazí i vyčíslenými náklady. Jako správce jsme stále pod Vaší kontrolou.

1)       Dokumenty správce

 1. a) zde jsou nejdůležitější informace od správce popřípadě o dění v domě

2)       Dokumenty majitele, zástupců SVJ nebo družstva.

 1. a) zde jsou nejdůležitější informace o dění v domě (domovní řád, zápisy ze shromáždění vlastníků, informace o opravách, prohlášení vlastníka a další informační doklady).

3)       Pasport domu – základní údaje o domu

4)       Pasport bytu – údaje o prostoru, místnostech a konstrukčních prvcích.

5)       Detail uživatele, na této stránce naleznete aktuální údaje uživatele

 1. a) uživatel (jméno, adresu, e-mail, telefon a další)
 2. b) údaje o prostoru (obec, číslo bytu atd..)
 3. c) údaje o spolubydlících (jedná se o údaj pro vyúčtování služeb)
 4. d) místnosti a jejich rozměry
 5. e) konstrukční prvky

6)       Stav konta, kde jsou uvedeny veškeré předpisy a platby za byt včetně vyúčtování služeb.

7)       Aktuální předpis

 1. a) základní údaje, typ předpisu, perioda, způsob úhrady, splatnost a variabilní symbol
 2. b) rozpis jednotlivých položek

8)       Odečty měřidel

 1. a) studené vody
 2. b) teplé vody
 3. c) tepla

9)       Revize

 1. a) revize domu
 2. b) revize bytu

10)   Seznam nákladů

 1. a) zde uvidíte veškeré náklady, které byly uhrazeny, zde si můžete vybrat období, popřípadě službu, kterou sledujete (výtah, fond oprav, teplo, vodné a stočné a další…)

11)   Kontaktní údaje

 1. a) kontaktní údaje správce
 2. b) kontaktní údaje majitele, zástupce SVJ nebo družstva (kontaktní osoby, předseda výboru SVJ popřípadě člen výboru SVJ, domovník, předseda družstva popřípadě jiné)

1)      Jako majitel, zástupce SVJ nebo zástupce družstva uvidíte

a) seznam domů
b) seznam prostorů v domě s uvedením základních údajů o domě, údaje o revizích a údaje o prostorách v domě a kdo tento prostor užívá
c) seznam uživatelů (zde je přehled o případných dlužnících)
d) vše, co je přístupné jednotlivým uživatelům (viz výše)

Pro majitele, zástupce SVJ nebo zástupce družstva je výhoda v tom, že má přehled o platbách jednotlivých uživatelů, o počtu hlášených osob, o stavu měřidel v jednotlivých bytech a o revizích v bytech a v domě. Má zde kontakty na uživatele, může zde vkládat své dokumenty a zprávy pro ostatní uživatele v domě.

Ano, můžete odeslat požadavek prostřednictvím formuláře, kde si zvolíte, komu je zpráva určená (správci, účetní, technikovi nebo všem) a napíšete svůj požadavek nebo informaci pro správce.  Nahlášení změny počtu osob v bytě, nahlášení opravy v bytě nebo v domě, požadavek na úpravu záloh nebo změnu kontaktních údajů, stavy měřidel v bytech, popřípadě i jiné.

Vzhledem k tomu, že přístup je pouze prostřednictvím přístupových údajů s heslem, je pro nás tato informace stejně platná, jako kdyby se klienti dostavili osobně.

Ano, pro tyto účely je uvedený vzorový dům s kompletními údaji. Na tento dům i jeho uživatele se můžete podívat jako majitel nebo zástupce SVJ nebo zástupce družstva.

Přístupové údaje jsou:
jméno: m008167,
heslo: 123456789.
Jako uživatel se můžete přihlásit takto:
jméno: u0086264 nebo u0086267,
heslo: 123456789.

Přihlášení na SPRÁVU ONLINE je přes přístupové údaje, které jsou pro každého jiné. Jedná se o přístupové jméno a přístupové heslo.

Jak nás najdete

Kontakty

JIRMA,spol.s r.o.
Karlovo náměstí 90
280 02 Kolín I
tel.: 321 722 115
tel.: 321 722 781
tel.: 602 415 207
email: jirma@jirma.cz

IČO: 47534486

Na mapě

mapa jirma

Na Facebooku